EĞİTİM

Eğitim Sistemi

“Erdeniz’in amacı gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Gelişmiş birey, kendisine ait düşünceleri ve değer yargıları olan, evrensel değerlere dayalı ilkelere inanan, ne istediğini bilen ve hedefine ulaşan kimsedir. Erdeniz eğitim – öğretim modelinde çok yönlü bireyler yetiştirmek esastır.


Erdeniz’de her öğrenci özeldir ve “her öğrenci başarılı olmak ister” düşüncesinden hareket edilerek, öğrenci başarısı için gereken tüm çalışmalar titizlikle uygulanır. Erdeniz’de öğrencilere sınav ve okul başarısı için destek verildiği gibi yaşam becerisi anlamında da model olunur.


Sınıf Etütleri

Sınıf etütlerinde amaç, öğrencilerin işlenen konularla ilgili soru çözümü ve konu tekrarı yapmalarıdır. Farklı branş öğretmenlerince uygulanan sınıf etütlerinde öğrenciler öğretmenleri ile soru çözümü yapabilmekte ve pratik test çözüm yöntemleri keşfedebilmektedir

  • Sınıf etütleri koordinasyon merkezince sınıfların başarısız olduğu konulara göre belirlenir ve hafta başında öğretmenlere bildirilir.
  • Öğrenciler haftanın etüt konusu hakkında ön hazırlık çalışmaları için bilgilendirilir.
  • Öğretmenler öğrencilerimizin istekleri üzerine belirli konuda anlatım yaparlar.

Bireysel Etütler

Bireysel etüt çalışmalarının amacı, öğrencilerin zorlandıkları alan konularıyla ilgili öğretmenlerle bire bir çalışma yapabilmesi ve bu konuların öğrenci için başarılabilir bir niteliğe kavuşturulmasıdır.

  • Bireysel etütler Sınav sonuçları, öğrenci başarı durumları ve talepleri gözetilerek eğitim koordinasyon merkezi tarafından hazırlanır.
  • Bireysel etütler öğrencilerin öğrenme biçimleri, ilgi ve beklentileri, ders çalışma alışkanlıklarının takibi ve keşfi bakımından önemlidir.

Derece Grupları

Dönem başında yapılan ilk iki deneme sınavından sonra, öğrencilerin aldıkları puanlara göre dereceleri belirlenerek homojen gruplar oluşturulur. Öğrencilerin zaman içindeki gelişimleri izlenerek gerekli görüldüğünde grup değişimleri yapılır.


Tarama Sınavları

Öğretim dönemi boyunca uygulanan bu sınavlarla öğrencilerin o güne kadar işlenen konuları ne ölçüde öğrendikleri tespit edilir. Sınav sonuçları değerlendirilerek öğrencilerin çalışması gereken dersler ve konular tespit edilir. Ek çalışmalar planlanır.


Deneme Sınavları

Öğrencilerin sınav deneyimi kazanması, bilgi eksiklerini tespit etmesi ve zamanı doğru kullanma becerisi kazanması amaçlanır. Belirli periyotlarla deneme sınavları yapılarak,  gerekli durumlarda öğrencilere sınıf değişikliği önerilir.